Πρακτικά Γ.Σ. βάση του νόμου 4430/2016

Πρακτικά Νο3 - 19 Φεβ 2021

Συνεδρίασης της 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ATELIER Δημιουργικό Εργαστήρι"

Πρακτικά Νο2 - 28 Φεβ 2020

Συνεδρίασης της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ATELIER Δημιουργικό Εργαστήρι"

Πρακτικό Νο1 - 29 Αυγ 2019

Συνεδρίασης της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ATELIER Δημιουργικό Εργαστήρι"

Προς το παρών τα Πρακτικά είναι διαθέσιμα στην γραμματεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ATELIER Δημιουργικό Εργαστήρι"